Bell Schedules » Non-Block Bell Schedule

Non-Block Bell Schedule

Non-Block Bell Schedule Tuesday - Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Period - Zero 7:28 AM 8:25 AM 57 min
Homeroom 8:30 AM 8:35 AM 5 min
Period 1 8:35 AM 9:25 AM 50 min
Period 2 9:29 AM 10:19 AM 50 min
Break 10:19 AM 10:34 AM 15 min
Period 3 10:38 AM 11:28 AM 50 min
Period 4 11:32 AM 12:22 PM 50 min
Lunch 12:22 PM 12:57 PM 35 min
Period 5 1:01 PM 1:51 PM 50 min
Period 6 1:55 PM 2:45 PM 50 min